Onze adviseurs worden veel gevraagd voor beleidsondersteuning, meestal in overheidsorganisaties. De vorm van deze dienstverlening kan variëren: van beleidsvoorbereiding tot -uitvoering. U kunt daarbij denken aan beleid onderbouwend onderzoek, het uitvoeren van inventarisaties en evaluaties, consequentieonderzoeken, het formuleren van ontwerpwetgeving, het opstellen van beleidsplannen en strategie- en visieontwikkeling. Wij kunnen vanuit een abstracte beleidsdoelstelling een volledig concreet beleidstraject voor u ontwikkelen. Daarbij kan het gaan om thema’s zoals externe veiligheid, ruimte en milieu en klimaat en energie.

SPPS kan snel specialistische inhoudelijke kennis ontsluiten om opdrachten en projecten zowel uit een strategische, juridische als technisch-inhoudelijke invalshoek te benaderen. Daarnaast hebben wij inzicht in het functioneren van overheidsorganisaties, inclusief de communicatie met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Effectiviteit, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en het beperken van administratieve lasten zijn voor ons vanzelfsprekende elementen. Net zoals het zoeken naar gezamenlijkheid binnen uiteenlopende belangen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over SPPS? Of nader kennis maken met een van onze partners?
Neem dan contact op via .