Wij zien de mens in een organisatie als een ‘ondernemer’ van haar of zijn eigen leven en zijn ervan overtuigd dat optimaal functionerende mensen ervoor zorgen dat de organisatie maximaal presteert. Dat kan door mensen taken uit te laten voeren die ze aankunnen, maar die ook een uitdaging blijven. Vanuit die visie leveren wij interim-managers die oog hebben voor zowel de belangen van de organisatie als totaal als die van de mensen binnen de organisatie.

U kunt van SPPS het volgende verwachten:

  • Kennis van de mens in organisaties en onze werkwijze op basis van vertrouwen, groei, verantwoordelijkheid en het creëren van kansen
  • Inhoudelijke kennis van het werk, de doelstellingen en het speelveld
  • Kennis van de (processen binnen) organisaties en (verander)management, en actuele inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling
  • Invulling van diverse vormen van interimmanagement, van “op de winkel passen” tot complete reorganisaties

Meer weten?
Wilt u meer informatie over SPPS? Of nader kennis maken met een van onze partners?
Neem dan contact op via .