Naast opdrachten waar de inhoud centraal staat, kan SPPS consultants u van dienst zijn bij opdrachten die draaien om organisatieontwikkeling. We onderscheiden ons van andere bureaus doordat we veel aandacht schenken aan het versterken van de organisatie en de competenties van medewerkers. Veel organisaties functioneren in een continu veranderend krachtenveld. Het is de kunst voortdurend te anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en te zorgen voor aanpassing en bijsturing.

SPPS heeft tevens ervaring met het begeleiden van de ontwikkeling van nieuwe (beleids)terreinen en uitvoeringsorganisaties. Sommige beleidsvoornemens kennen slechts een punt aan de horizon of een vage notie van een ontwikkeling die doorgemaakt dient te worden. Vaak zullen stakeholders dan deelnemen in een gezamenlijk zoekproces.
We kennen het interactieve en hobbelige pad waarlangs deze ontwikkeling plaatsvindt en de noodzaak om de procesgang scherp in het oog te houden zonder de inhoud te verliezen.

U kunt van SPPS het volgende verwachten:

  • Inhoudelijke kennis van het werk, de doelstellingen en het speelveld
  • Kennis van de (processen binnen) organisaties en (verander)management, en actuele inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling

Meer weten?
Wilt u meer informatie over SPPS? Of nader kennis maken met een van onze partners?
Neem dan contact op via .