SPPS: een pragmatische aanpak

De partners van SPPS pakken projecten aan via een vast stramien. In de startfase stellen we een projectplan op met heldere doelen, concrete resultaten en producten, de beste methodiek en de werkwijze, we selecteren in te zetten mensen op kwaliteit en ervaring en komen een realistische planning met de opdrachtgever overeen. Onze adviseurs inventariseren de risico’s en richten het project zodanig in dat deze beheersbaar blijven.

Tijdens de uitvoering sturen we op kwaliteit, draagvlak, realisatie van doelen en producten. En vanzelfsprekend bewaken we nauwgezet de afgesproken termijnen en het budget. SPPS consultants onderscheidt zich door sterke inhoudelijke betrokkenheid. In de uitvoering zijn we flexibel en passen zo nodig doelen, planning en/of de scope aan.

Onze adviseurs kunnen worden ingezet voor projecten waarbij procesbeheersing de nadruk heeft, maar ook voor projecten met een sterk inhoudelijke component. Wij leveren projectleiders die qua kennis en vaardigheid optimaal zijn toegerust om uw project te doen slagen: ervaren professionals die waarmaken waarvoor zij zijn ingehuurd. We hechten sterk aan een goede match tussen project en opdrachtgever/opdrachtnemer.

Projecten en opdrachtgevers

Sinds de oprichting in 2008 heeft SPPS opdrachten in binnen- en buitenland uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Ministerie IenM, Ministerie EZ, IPO, diverse omgevingsdiensten (DCMR Milieudienst Rijnmond, ODWH, ODMH en ODMZKG), Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam. Buitenlandse opdrachten worden uitgevoerd in St. Maarten, Oman, Zuid Afrika en Koeweit.

In deze projecten zijn de consultants van SPPS betrokken bij actuele ontwikkelingen op strategisch en organisatie niveau.

Recente projecten


 • Business case safety deals (IenM)
 • Projectleiderschap energietransitie rijksoverheid (RWS)
 • Project oprichting Brzo-omgevingsdienst Zuid-Holland Zeeland (DCMR)
 • Project samenwerking tussen de zes Brzo-omgevingsdiensten (IPO)
 • Ontwikkelen meerjarenprogramma duurzame veiligheid (IenM)
 • Programma Facilitering Lokale Klimaatinitiatieven (VNG en IenM)
 • Project Quick Scan environment and safety voor de staat van Kuwait (EZ)
 • Project verankeren PGS wijzigingen in wetgeving (IenM)
 • Project coördinatie vergunningverlening en toezicht bij tankopslagbedrijven (IPO)
 • Projectleiderschap Carbon Capture and Storage binnen samenwerking met Rotterdam Climate Initiative (Deltalinqs)
 • Onderzoek business case meldkamer (DCMR)
 • Onderzoek Financiële consequenties afschaffen VVGB (IenM)
 • Ontwikkeling Sustainable Port Development Zuid Afrika (EZ)
 • Management en bemensing milieudienst in Sohar, Oman (DCMR)
 • Opstellen business case en implementatie elektronische neuzen in Rijnmondgebied (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Interim management bij diverse omgevingsdiensten
 • Detachering deskundigen bij diverse omgevingsdiensten

Meer weten?
Wilt u meer informatie over SPPS? Of nader kennis maken met een van onze partners?
Neem dan contact op via .